Miksi saamelainen reagoi kun muita mätkitään?

Viime maanantaina Miss Helsinki -organisaation Instagram-tilille ilmestyi ensimmäiset kuvat missikandidaateista, jotka oli puettu joidenkin Amerikan alkuperäiskansojen sulkapäähineitä jäljitteleviin hökötyksiin, lisää seurasi myöhemmin. Alla kuvakaappaus tilin kuvista.

Kuvakaappaus Miss Helsinki -organisaation Instagram-tilistä https://www.instagram.com/misshelsinkiofficial/

Sulkapäähineiden käyttö valtakulttuuriin kuuluvien toimesta on hyvin yleistä, niitä näkee mm. festareilla ympäri maailman, erilaisissa tapahtumissa ja bileissä, mainos- ja promokuvissa sekä elokuvissa. Usein niiden käyttöä perustellaan samoin kuin Miss Helsinki -organisaation johtaja Martina Aitolehti Nyt.fi:n jutussa, joka nosti asian suurempaan tietoisuuteen: koska ne ovat ”makeita”. Aitolehti vetosi myös siihen, että heidän käyttämänsä päähineet ovat ”fantasiapäähineitä” ja että kyseiset kuvat ovat osa ”fantasiakuvauksia”.

Sulkapäähineet voivat tosiaan näyttää ”makeilta” mutta niiden käyttäminen valtakulttuurin edustajilta on silti väärinkäyttöä, vaikka he itse kuvittelisivatkin sen olevan harmitonta. Siinä sivuutetaan täysin näiden kulttuurien oma kokemus siitä, mitä sulkapäähineet edustavat heille ja kuinka niitä on soveliasta käyttää sekä se, mikä asema heillä on valtakulttuuriin ja valtaväestöön nähden. Se, mikä (usein valkoihoisen) valtaväestön edustajan päällä nähdään ”makeana” ja ”eksoottisena”, onkin vähemmistökulttuurin edustajan käyttämänä halveksuttavaa, pilkattavaa ja negatiivisesti arvottavaa. Valtaväestön edustajalle sulkapäähine on ”fantasiaa” mutta ne, joiden elävää, itselleen tärkeää kulttuuria sulkapäähine tosiasiallisesti on, eivät suinkaan ole mitään fantasiaa vaan he ovat ihkaeläviä, sorrettuja ihmisiä.

Koska tämän tekstin tarkoitus ei ole kertoa sinänsä kulttuurisesta omimisesta ja väärinkäytöstä, vinkkaan, että internetissä voi tehdä hakuja esimerkiksi sanoilla ”native american headdress”, ”war bonnet”, ”cultural appropriation” ja sopivin yhdistelmin, hakutuloksista löytyy paljon artikkeleja siitä miksi sulkapäähineiden käyttö valtakulttuurin edustajan toimesta on väärin, myös Amerikan alkuperäiskansoihin kuuluvien kirjoituksia. Suosittelen muutenkin perehtymään kulttuuriseen omimiseen ja väärinkäyttöön ja siihen kuinka siinä on kyse valtasuhteista ja -asetelmista.

Saamelaiset ottivat heti alkuviikosta kantaa Miss Helsinki -organisaation selkeään, joidenkin Amerikan alkuperäiskansojen kulttuureita väärinkäyttävään kuvastoon, etulinjassa nuorten saamelaisten yhdistys SSN eli Suomen Saamelaisnuoret, Suoma Sámi Nuorat. Saamelaisten huomauttaminen asiasta kirvoitti monia etenkin sosiaalisessa mediassa ihmettelemään ja moittimaan saamelaisia liiasta herkkähipiäisyydestä ja ”ammattiloukkaantumisesta”, kun ”eihän ne teidän asuja ole” ja ”miksi kommentoitte rapakon takana asuvien puolesta” ja ”kaikesta sitä loukkaannutaankin”.

Itse olen viime aikoina pohtinut erään tunnetun suomalaisen, keittiötarvikkeita myyvän yrityksen logouudistusta. Yritys on nimeltään Eskimo ja alla olevassa, kaupassa ottamassani kuvassa näkyy yrityksen lähiaikoina lanseeraama uusi logo.

Viimein viime viikonloppuna toin kummaksuntani esille omassa somessani seuraavin sanoin:

”Yrityksellä nimenä ainakin osittain kiistanalainen, joidenkin arktisten alueiden alkuperäis-/vähemmistökansojen yhteisnimitys [joka on siis vähintäänkin epätarkka, monien mielestä myös loukkaava], logona selvä karikatyyri näiden kansojen edustajasta. Nimi on vanha mutta logouudistus on käsittääkseni tehty tänä vuonna ja mietin, että miten se on mennyt läpi. Eikö kenellekään prosessissa mukana olleelle tullut mieleen kyseenalaistaa ideaa jo ennestään ahtaalla olevia kansoja hyväksikäyttävästä karikatyyristä? Mietin sitäkin, että mites jos jossain päin maailmaa joku yritys nimeäisi itsensä ”Saamelainen” ja laittaisi logokseen jonkin saamelaiskarikatyyrin ja tyytyväisenä myisi roinaansa? En tykkäisi, enkä tykkää tästäkään. Aikamoinen pettymys.”

Yrityksen nimen olen onnistunut aika hyvin blokkaamaan mielestäni tähän asti mutta uusi logo kaikessa räikeydessään hyppäsi silmilleni. Logo on mielestäni todella mauton ja täysin piittaamaton näistä vähemmistökulttuureista, joita se hyväksikäyttää. Eskimo onnistuukin tässä sivuuttamaan heidän arvonsa, asemansa ja kohtelunsa valtakulttuurien maailmassa.

Miksi me saamelaiset sitten reagoimme muiden alkuperäiskansojen tai vähemmistöjen asioihin, jotka (näennäisesti) eivät kosketa meitä? Miksi me huomautamme jos suomalainen missiorganisaatio laittaa osallistujansa päähän sulkapäähineen tai joku yritys ottaa logokseen karikatyyrin jostain toisesta kansasta? Miksi emme keskity vain siihen mitä meidän omalle kulttuurille tapahtuu? No, esimerkiksi koska:

Solidaarisuus. Alkuperäiskansat ovat viime vuosikymmeninä ja etenkin internetin myötä tulleet paremmin tietoisiksi toisistaan ja toistensa kohtaamista haasteista ja vääryyksistä valtakulttuurien puristuksissa. Ne alkuperäiskansat, joilla siihen on ollut mahdollisuus, ovat järjestäytyneet ja ottavat aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä tekevät yhteistyötä toistensa kanssa, saamelaiset mukaanlukien. Erityisen vahva yhteys saamelaisilla on juuri Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoihin. Sen lisäksi, että alkuperäiskansojen (ja vähemmistöjen yleensäkin) on tarpeellista tukea toisiaan valtakulttuurien mahdin edessä, se tuntuu myös luonnolliselta koska meillä on tarttumapintaa siihen, mitä toinen kokee. Ja omien kokemustemme vuoksi myös tunnistamme helpommin niitä asioita ja käytänteitä, jotka ovat (muille) alkuperäiskansoille vahingollisia.

Muiden alkuperäiskansojen kohtelu vaikuttaa saamelaisiinkin. Valtaväestön edustajasta voi näyttää, että muiden alkuperäiskansojen asema ja kohtelu ei vaikuta saamelaisiin ja että siksi on outoa ja yliampuvaa, että saamelaiset reagoi vaikkapa sulkapäähineiden käyttöön. Tosiasiassa se, miten suomalainen kohtelee muualla eläviä alkuperäiskansoja ja heidän kultttuureitaan vaikuttaa myös siihen kuinka suomalainen kohtelee saamelaisia. Se, että muilla mailla eläviä alkuperäiskansoja kohdellaan halveksivasti tai ymmärtämättömästi kertoo paljon siitä mikä suhtautuminen on myös saamelaisiin. Ja tämähän näkyy ihan konkreettisesti Suomessa. Suomalaiset käyttävät edelleen surutta, yleensä täysin kulttuurista ymmärrystä vailla tai piittaamattomuuttaan, saamelaisille tärkeitä symboleita, kuten saamenpukua omiin tarkoituksiinsa esimerkiksi identiteettishoppaillessaan tai myydessään tavaroitaan ja palvelujaan, tai esittävät kulttuuria muuten väärin vaikkapa eksotisoimalla tai alkukantaistamalla, esimerkiksi case Taavitsainen ja case Visit Finland.

Saamelainen näkee siis selvän yhteyden siinä, kuinka suomalainen tai muu valtakulttuurin edustaja kohtelee muita alkuperäiskansoja ja siinä kuinka hän kohtelee saamelaisia. Eli se, miten muita alkuperäiskansoja kohdellaan vaikuttaa saamelaisten asemaan.

Yleinen inhimillisyys sekä epäoikeudenmukaisuuden ja dorkuuden esilletuominen. Miksi saamelainen tukee ja puolustaa muita vähemmistöjä? Yhtä hyvin voisi kysyä vaikkapa, että miksi hetero tukee homojen pyrkimyksiä tasa-arvoisempaan kohteluun? Tai miksi terve ihminen puolustaa ei-terveiden ihmisten oikeuksia? Tai miksi länsimainen, valkoihoinen tukee muunvärisiä? Tai miksi suomalainen puhuu hikipajoissa työskentelevien lapsien puolesta? Tai miksi ihminen puolustaa toislajisia eläimiä?

Koska se on oikein ja inhimillistä. Ja koska se, joka kykenee puolustamaan toisia, heikommassa asemassa olevia on universaalien, yksisarvisten laatimien sääntöjen puitteissa velvoitettu tekemään niin ja jos tästä velvollisuudesta laistaa, saa kaiken yksisarvisten vihan ylleen ja otsaan leiman.

***