Mitä saamelainen toivoo 100-vuotiaalle Suomelle?

Itsenäinen Suomi viettää huomenna 100-vuotisjuhliaan. Saamelaisten suhde suureen Suomeen on epäilemättä vaikea ja sitä kalvaa yhä kasvava epävarmuus siitä onko suhteen vahvempi osapuoli ensinkään halukas kohtelemaan heikommassa asemassa olevaa oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Tästäkin huolimatta uskon, että saamelaiset iloitsevat itsenäisestä Suomesta siinä missä suomalaisetkin. Niin minäkin teen! Sitä paitsi, olenhan äitini kautta itsekin myös suomalainen.

Tämän tekstin tarkoitus on viestiä sitä, mitä saamelaisena toivon 100-vuotiaalle Suomelle. Lukuavaimena voit käyttää tietoa siitä, että kirjoitus kumpuaa vilpittömästä paikasta, jossa olen sanoinkuvaamattoman kiitollinen Suomen itsenäisyydestä sekä arvostan suuresti kaikkea sitä hyvää, mitä Suomi on.

Saamelainen toivoo 100-vuotiaalle Suomelle…

Toipumista, eheyttä ja sisua

Toipumista vieraan vallan alla ja sodissa syntyneistä haavoista, traumoista ja epävarmuuksista, jotka ehkä vaikuttavat vieläkin suhteellisen nuoressa Suomessa. Toipumista raskaan jälleenrakennustyön jäljiltä.

Eheyttä ja iloa yhdessä työskentelyyn niin, että jokaisella tässä maassa asuvalla on mahdollisuus tavoitella niin hyvää elämää kuin suinkin, koko potentiaalinsa voimin.

Sisua kohdata ne monet suomalaista yhteiskuntaa ja koko maailmaa haastavat ongelmat ja ilmiöt sekä etsiä niihin ratkaisuja, kurottaen yhä kohti parempaa tulevaisuutta.

Rohkeutta

Rohkeutta kohdata oma historia, kaikkine epämiellyttävyyksineenkin. Rohkeutta tarkastella sitä, millaiset saamelaisille vahingolliset rakenteet Suomessa vaikuttavat edelleen sekä kuunnella puheenvuoroja siitä, kuinka nämä rakenteet vaikuttavat saamelaisiin ja kuinka niitä voi lähteä purkamaan (kolonisaatio ja dekolonisaatio). Rohkeutta oppia sellaisesta, mistä Suomi on aiemmin pyrkinyt vaikenemaan ja mitä se on työntänyt pois mielestään yrittäessään rakentaa ”yhtenäistä kansakuntaa”.

Luottamusta

Luottamusta itseensä. Luottamusta siihen, että haavoittuvaisuuden ja epätäydellisyyden esille tuominen ei ole heikkoutta. Suomi ei heikkene siitä, että se tunnustaa ja korjaa saamelaisiin kohdistamansa vääryydet. Suomi ei heikkene siitä, että se ottaa saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana huomioon päätöksenteossaan.

Luottamusta saamelaisiin. Luottamusta siihen, että saamelaiset ovat kykeneväisiä päättämään omaa kansaansa koskevista asioista, kuten alkuperäiskansan itsemääräämisoikeuteen kuuluu. Luottamusta siihen, että Suomen on turvallista vapauttaa saamelaiset toimimaan oman kansansa, yhteiskuntansa ja kulttuurinsa hyväksi omilla tavoillaan ja omilla ehdoillaan.

Luottamusta siihen, että kun Suomi ottaa saamelaiset huomioon päätöksenteossaan, kuuntelee aidosti ja toimii yhteistyössä alkuperäiskansan kanssa kuten saamelaiskäräjälain mukaiseen neuvotteluvelvoitteeseenkin kuuluu, Suomi ei heikkene vaan päinvastoin vahvistuu siitä.

Viisautta

Viisautta ymmärtää, että Suomessa ei olla vielä edes kunnolla aloitettu käsittelemään sitä mitä se tarkoittaa, että Suomen alueella asuu alkuperäiskansa, mitä tälle kansalle on tehty Suomen toimesta ja miten Suomen tulee ottaa tämä huomioon.

Viisautta ymmärtää, että Suomella on merkittävä rooli alueellaan asuvan alkuperäiskansan hyvinvoinnissa, historiassa ja tulevaisuudessa.

Viisautta myöntää, että aivan ensimmäiseksi Suomessa on tarvetta 1) ymmärtää, että saamelaiset ovat suomalaisista erillinen kansa, jolla on oma erillinen historiansa ja kulttuurinsa, tapansa ja maailmankatsomuksensa ja 2) selvittää ja tuoda julki totuus saamelaisten kohtelusta

Sitoutumista

Sitoutumista niihin ihmisoikeuksia kunnioittaviin arvoihin, joita Suomi vaalii – myös mitä tulee Suomessa elävän alkuperäiskansan asioihin. Sitoutumista rakentamaan hyvä suhde saamelaisiin, johon antaa eväitä paitsi inhimillinen moraalinen kompassi, myös Suomen (perustus)laki sekä esimerkiksi ILO:n kansainvälinen alkuperäis- ja heimokansoja koskeva sopimus 169.

Tahtoa

Tahtoa jatkaa juhlavuoden teeman mukaisesti yhdessä eteenpäin, myös saamelaisten kanssa. Aidosti yhdessä, aidossa vuorovaikutuksessa, toista kuunnellen ja kunnioittaen. Tahtoa luoda avoin ja rakentava keskustelukulttuuri, joka tekee molemmista kansoista terveemmän ja toistensa loputtoman voimavaran.

Kaikkea hyvää

Saamelainen toivoo 100-vuotiaalle Suomelle kaikkea hyvää nyt sekä tulevaisuuteen. Että Suomi kasvaa yhä avoimemmaksi, tasa-arvoisemmaksi sekä moniäänisemmäksi ja näin vahvistuu hyvinvoivana, rikkaana kansakuntana.

Nämä toiveet ovat sydämessäni ja yritän itse toimia niiden mukaisesti, haastan Suomen sekä muut saamelaiset samaan! Yhdessä, eikö niin?

Hyvää itsenäisyyspäivää, Suomi! Buori iehčanasvuođabeaivvi, Suopma!

Suomen_ja_Saamen_liput
Kaksi kansaa hangessa tarpoo ja sieltä ponnistaa

***