Linkki- ja kirjavinkit

Aika ajoin päivittyvä lista linkeistä ja kirjoista tai muista teoksista, joista saa tietoa saamelaisista ja saamelaisia koskevista kysymyksistä. Kirjat pyrin laittamaan aakkosjärjestykseen, muuten lisään uudet yleensä entisen rimpsun loppuun.

Linkit

Kirjat

 • Aikio, Kirste, Salminen, Esa ja West, Suvi. Märät säpikkäät sápmi underground – saamelaisten käyttöopas. (2013)
 • Holmberg, Niillas. Halla Helle. (2021)
 • Holmberg, Niillas. Jos itseni pelastan itseltäni. (2015)
 • Holmberg, Niillas. Luku Suohpangiehta teoksessa Särjetty maa, toimittanut Ihalainen, J.K. (2015)
 • Kanninen, Jaana ja Ranta, Kukka. Vastatuuleen. Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta. (2019)
 • Keskitalo, Pigga, Lehtola Veli-Pekka, Paksuniemi, Merja (toim.). Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa. (2014) Ilmaiseksi luettavissa ja ladattavissa täällä.
 • Kulonen, Ulla-Maija, Seurujärvi-Kari, Irja ja Pulkkinen, Risto. The Saami – A Cultural Encyclopaedia. (2005)
 • Lehtola, Teuvo. Lapinmaan vuosituhannet. (1996)
 • Lehtola, Veli-Pekka. Entiset elävät meissä. Saamelaisten historiat ja Suomi. (2022)
 • Lehtola, Veli-Pekka. Saamelaiset – historia, yhteiskunta, taide. (1997, uudistettu painos 2015) Kirjailija on mahdollistanut teoksen ilmaisen lukemisen ja lataamisen kokonaisuudessaan täällä.
 • Lehtola, Veli-Pekka. Saamelaiskiista – sortaako Suomi alkuperäiskansaansa? (2015) Kirjailija on mahdollistanut teoksen ilmaisen lukemisen ja lataamisen kokonaisuudessaan täällä.
 • Lehtola, Veli-Pekka. Saamelainen evakko. (1994, toinen uudistettu painos 2004)
 • Lehtola, Veli-Pekka. Luku Saamenmaa sodan jaloissa teoksessa Sodan ekologia, toimittaneet Laakkonen, Simo ja Vuorisalo, Timo. (2007)
 • Lehtola, Veli-Pekka. Saamelaiset suomalaiset – kohtaamisia 1896-1953. (2012) Kirjailija on mahdollistanut teoksen ilmaisen lukemisen ja lataamisen kokonaisuudessaan täällä.
 • Lehtola, Veli-Pekka, Piela, Ulla ja Snellman, Hanna (toim.). Saamenmaa – kulttuuritieteellisiä näkökulmia. (2012)
 • Lindgren, Anna-Riitta. Helsingin saamelaiset ja oma kieli. (2000)
 • Magga, Päivi ja Ojanlatva, Eija (toim.). Ealli biras – Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. (2015)
 • Mustonen, Tero ja Syrjämäki, Eija (toim.). It is the Sámi who own this land – Sacred Landscapes and Oral Histories of the Jokkmokk Sámi. (2013)
 • Puuronen, Vesa. Luku Saamelaisten kohtaama rasismi teoksessa Rasistinen Suomi. (2011)
 • Rahko-Ravantti, Rauna. Saamelaisopetus Suomessa – Tutkimus saamelaisopettajien opetustyöstä suomalaiskouluissa. (2016). Ilmaiseksi ladattavissa ja luettavissa täällä.
 • Sámi Duodji ry. Suomen saamelaispuvut. (2010)
 • Seurujärvi-Kari, Irja (toim.). Beaivvi mánát – saamelaisten juuret ja nykyaika. (2000)
 • Seurujärvi-Kari, Irja, Halinen, Petri ja Pulkkinen, Risto (toim.). Saamentutkimus tänään. (2011)
 • Siltala, Pirkko. Taakkasiirtymä. Trauman siirto yli sukupolvien. (2016)
 • Turi, Johan. Kertomus saamelaisista. (Suomennos 1979, alkuperäinen 1910) Johan Turi oli ensimmäinen saameksi kirjoittanut saamelaiskirjailija, jota pidetään myös ensimmäisenä saamelaisena tutkijana ja tiedemiehenä.
 • Tuulentie, Seija. Meidän vähemmistömme – Valtaväestön retoriikat saamelaisten oikeuksista käydyissä keskusteluissa. (2001)
 • Valkeapää, Leena. Luonnossa – vuoropuhelua Nils-Aslak Valkeapään tuotannon kanssa. (2011)
 • Valkeapää, Leena ja Valtonen, Taarna (toim.). Minä soin – mun čuojan. Kirjoituksia Nils-Aslak Valkeapään elämäntyöstä. (2017)
 • Valkeapää, Nils-Aslak. Aurinko, isäni. (1992)
 • Valkonen, Sanna. Poliittinen saamelaisuus. (2009)